Condicions generals d'ús i funcionament de la Targeta UCEP Comerç

 1. PRIMER: DEFINICIÓ

  1. Targeta UCEP Comerç

   La Targeta UCEP Comerç és un sistema personal i intransferible que ofereix als seus titulars la possibilitat d’obtenir i acumular euros virtuals per cada compra en els comerços adherits a la targeta UCEP comerç a traves de la UNIÓ DE COMERCIANTS, EMPRESARIS I PROFESSIONALS DE TORREDEMBARRA.

  2. Euros virtuals

   És el concepte o valor equivalent en euros que assignen individualment els comerciants adherits a la UCEP per recompensar la fidelitat dels seus clients quan compren al seu establiment. El saldo acumulat es podrà bescanviar, total o parcialment, en futures compres en els mateixos establiments on s’hagin assignat els euros virtuals. En cap cas però, es podran bescanviar per diners en efectiu.

  3. Titulars

   Les persones físiques majors de 16 anys que no tinguin limitada la seva capacitat d’obrar i menors prèvia autorització dels seus pares o tutors, una vegada:

   1. S’hagin registrat mitjançant el formulari de paper o a través dels formularis on-line vinculats a la targeta UCEP Comerç o a www.torrecomerc.cat.
   2. Hagin llegit i acceptat aquestes condicions generals d’ús i funcionament.
   3. Hagin omplert i signat el formulari de la Targeta UCEP Comerç.

   Els comerciants i la UCEP de Torredembarra es reserven el dret a demanar l'acreditació dels representants del menor. Els representants dels menors són els únics responsables del correcte ús de la Targeta UCEP Comerç juntament amb el menor i han de gestionar l'ús de la mateixa, eximint als comerciants i a la UCEP de qualsevol responsabilitat derivada de la possible mala gestió que en poguessin fer els menors.

 2. SEGONA: ÀMBIT i DURADA D’ÚS

  La targeta es podrà obtenir en tots els establiments adherits a la UCEP o en a les oficines de la UCEP, Carrer Capella, 6 de Torredembarra (43830).

  La targeta UCEP Comerç es mantindrà en vigor de manera indefinida fins que el titular decideixi donar-se de baixa de la mateixa, mitjançant la sol·licitud per escrit a LA UCEP amb còpia del DNI o document identificatiu oficial vàlid. En el cas que la UCEP decideixi la finalització general del sistema de fidelització o un comerç adherit tanqués de forma permanent el seu establiment o es donés de baixa del sistema, la UCEP no es farà responsable dels euros virtuals obtinguts i no utilitzats per la targeta UCEP Comerç. La UCEP i/o els comerços adherits hauran de comunicar aquests canvis als seus clients titulars en un temps d’antel.lació que haurà de ser com a mínim de tres mesos, durant els quals es podrà bescanviar els euros virtuals obtinguts fins a la data de comunicació. Una vegada transcorregut aquest període la UCEP, cancel·larà qualsevol euro virtual no consumit sense que se’l pugui fer responsable de cap tipus de queixa o reclamació.

 3. TERCERA: OPERATIVA

  1. Sol·licitud Targeta UCEP Comerç

   Emplenar degudament el formulari de sol·licitud, signar-lo i enviar o entregar-lo al personal autoritzat de l’establiment adherit o de la UCEP.

   Els formularis estaran a disposició dels clients que ho desitgin als establiments adherits, a la seu de o a les oficines de la UCEP, Carrer Capella, 8 de Torredembarra (43830) així com en qualsevol format on-line vinculat a la UCEP a través de www.torrecomerc.cat.

   Un cop validat el formulari, s’informarà sobre els tràmits per l’entrega de la targeta, que es podrà fer al mateix moment o dins un termini màxim de 10 dies a l’establiment adherit on es va dipositar la sol·licitud o a la seu de la UCEP, Carrer Capella, 6 de Torredembarra.

   Totes les dades proporcionades pel client seran tractades amb la màxima cura segons la política de privadesa indicada en l’apartat cinquè. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a la UCEP, com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, mitjançant un correu electrònic a info@torrecomerc.cat o per correu convencional a la UCEP o a través de qualsevol dels establiments adherits. En tot moment la UCEP i els comerciants adherits donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.

  2. Ús

   La utilització per primera vegada de la Targeta UCEP Comerç en qualsevol comerç adherit implica l'acceptació complerta i sense objecció d'aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

   La Targeta UCEP comerç és d’ús personal i intransferible pel seu titular, per la qual cosa identifica al client amb el seu nom i cognoms i les dades contingudes en el xip electrònic com a sistema segur d'emmagatzematge d'informació interactiu sobre identitat i els euros virtuals acumulats. El titular i en el seu cas també els representants dels menors, són els únics responsables del correcte ús de la Targeta UCEP Comerç.

   En cas de pèrdua, sostracció o deteriorament de la Targeta UCEP Comerç , el client ha de comunicar-ho per escrit a la UCEP de Torredembarra o a qualsevol dels establiments adherits, adjuntant còpia DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta de la targeta. Així mateix, la UCEP i els comerciants adherits no es responsabilitzen de l'ús indegut o fraudulent que es faci de la targeta abans de rebre la notificació per part del seu titular. El titular conservarà els euros virtuals acumulats fins a la data de comunicació.

   En el suposat ús fraudulent de la Targeta UCEP Comerç i/o contrari a les presents condicions generals, la UCEP de Torredembarra es reserva el dret de l’anul·lació de la mateixa i pèrdua automàtica dels euros virtuals acumulats cancel·lant o limitant l’ús de la mateixa al titular.

   En qualsevol moment durant la vigència i ús de la Targeta UCEP Comerç els comerciants adherits a la UCEP podran sol·licitar la presentació del DNI o document identificatiu oficial vàlid a l’usuari de la mateixa com a mesura de control i/o validació de la seva titularitat.

  3. Obtenció d’euros virtuals

   El titular de la Targeta UCEP Comerç obtindrà euros virtuals cada vegada que faciliti la targeta en la compra de productes i/o serveis en els comerços adherits a la UCEP.

   Els euros virtuals que s’acumulin per cada compra seran determinats per cada un dels comerços adherits, els quals ho comunicaran als titulars en el moment de la compra o per qualsevol altre mitjà de comunicació que es determini per ells o per la UCEP, sense que el titular pugui formular cap objecció o reclamació al respecte.

   La UCEP també podrà realitzar directament promocions especials als titulars de la Targeta UCEP Comerç per fomentar la seva utilització. Aquestes seran comunicades amb antelació prèvia a través de qualsevol dels mitjans que es considerin adients.

   Els titulars de la Targeta UCEP Comerç podran obtenir informació general dels seus euros virtuals acumulats en cada comerç a través de la web www.torrecomerc.cat, inserint el DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzats en l’alta de la targeta i una contrasenya que serà facilitada per la UCEP de Torredembarra; o bé sol·licitant-ho directament als comerços corresponents.

   En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent.

   LA UCEP no es fa responsable de l’assignació dels euros virtuals que decideixi cada comerç.

  4. Canvi d’euros virtuals

   Els euros virtuals acumulats en cada un dels comerços adherits podran ser bescanviats per futures compres als mateixos establiments on s’han obtingut i assignat. Aquests valors d’euros virtuals podran ser utilitzats pel pagament íntegre d’una compra o bé pel pagament d’una part d’aquesta, abonant la diferència en diners en efectiu o mitjançant qualsevol altre tipus de pagament acceptat pel comerç.

   Els euros virtuals en cap cas es podran bescanviar per diners en efectiu.

   Els productes adquirits amb la Targeta UCEP Comerç estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol altre producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

  5. Targetes Regal de Ucep Comerç

   La Targeta Regal de la UCEP ofereix als seus portadors la possibilitat de bescanviar els euros virtuals carregats en el saldo de la targeta per productes o serveis en els comerços adherits a la UCEP. El saldo de la Targeta Regal de la UCEP serà determinat pel client que la sol·liciti, que abonarà l’import equivalent en efectiu o en qualsevol forma de pagament admesa en el comerç adherit o per la UCEP.

   El saldo de la Targeta Regal de la UCEP podrà consumir-se, en la seva totalitat o parcialment, per compres als comerços adherits; però en cap cas podrà ser bescanviat per diners en efectiu.

   Qualsevol client podrà obtenir la Targeta Regal de la UCEP als establiments adherits al sistema de fidelització o a través de la UCEP. En el cas d’obtenir la Targeta Regal de l'UCEP en un establiment adherit, aquesta només serà vàlida en el mateix establiment. En el cas de ser obtinguda a través de la UCEP o en qualsevol de les seves promocions, aquesta serà vàlida en tots els establiments adherits al sistema, que es podran consultar a www.torrecomerc.cat.

   Els productes comprats amb la Targeta Regal de la UCEP estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

   La validesa de la Targeta Regal de la UCEP serà de sis (6) mesos a partir de la seva activació en qualsevol dels establiments adherits.

   Per obtenir la Targeta Regal de la UCEP no és necessari facilitar dades de caràcter personal de cap tipus. La Targeta Regal de la UCEP és un document al portador, sense personalitzar ni identificar el titular, i la responsabilitat del seu ús és exclusivament de la persona que l’utilitzi. En cas de robatori, pèrdua o deteriorament de la Targeta Regal, aquesta no serà substituïda ni el seu saldo reemborsat per la UCEP ni per cap dels comerços adherits.

 4. QUARTA: PROMOCIONS

  A través de la Targeta UCEP COMERÇ , els seus titulars es podran beneficiar de les promocions que es vagin creant i que li seran comunicades pels canals que la UCEP i els comerços adherits creguin més convenients prèviament autoritzats pels propis titulars. Tota la informació sobre les promocions de la Targeta UCEP COMERÇ es podran consultar a www.torrecomerc.cat.

 5. CINQUENA: PROTECCIÓ DE DADES

  Els efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el sol·licitant de la Targeta UCEP Comerç queda informat i autoritza a que les dades personals proporcionades s’incorporin als fitxers titularitat de la UCEP amb CIF núm. G43412865 i domicili social al Carrer Capella, 6 de Torredembarra (43830), com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització. Els camps marcats amb un (*) tenen caràcter obligatori, l'absència o incorrecció d'aquestes dades faculta a la UCEP per denegar la generació de la Targeta UCEP Comerç.

  La finalitat del tractament de les dades és qualsevol activitat relacionada amb els usos propis de la Targeta UCEP Comerç i la relació contractual amb els seus titulars, incloent-hi l'anàlisi, l’estadística i la formació de perfils així com la realització d'accions de publicitat, promoció i màrqueting de TORREDEMBARRA i dels seus comerciants adherits.

  L’objectiu i essència de la Targeta UCEP Comerç és que pugui ser utilitzada en tots els comerços adherits al sistema de fidelització i per això el titular autoritza necessàriament i expressament a la UCEP a que les dades contingudes en la sol·licitud i totes aquelles que s’obtinguin en el desenvolupament normal d’aquest sistema, siguin cedides tan sols als comerços adherits on es faci ús de la Targeta UCEP Comerç, amb la mateixa finalitat d’obtenir euros virtuals en les compres de productes i serveis, el seu canvi per descomptes, així com, la comunicació directa als titulars de la Targeta UCEP Comerç d’ofertes, promocions i informació relacionada amb els comerços i serveis adherits.

  Totes les dades proporcionades pel client seran tractades amb la màxima cura segons la normativa europea sobre protecció de dades i la privadesa. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a la UCEP mitjançant un correu electrònic a info@torrecomerc.cat o per correu convencional a la UCEP o a qualsevol dels establiments adherits. En tot moment, la UCEP i els comerciants adherits donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.

  En qualsevol moment, el titular de la Targeta UCEP Comerç pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals dirigint-se a la UCEP mitjançant un escrit a la UCEP, Carrer Capella, 6 de Torredembarra, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta de la targeta.

  En el cas que el titular de la Targeta UCEP Comerç desitgi oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes, promocions i informació d’un comerç específic, podrà exercitar aquest dret d’oposició concret dirigint-se directament al comerç del que no vol rebre comunicacions, a la UCEP mitjançant un escrit a la UCEP, Carrer Capella, 6 de Torredembarra (43830), acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport indicant el nom del comerç, o directament a través de les opcions de baixa automatitzades que apareixeran en els e-mails publicitaris que el titular de la Targeta UCEP Comerç pugui rebre.

  En el cas que les dades facilitades siguin d’un tercer, aquest haurà de ser informat sobre aquestes condicions d’us i funcionament, sent l’únic responsable la persona que faciliti i/o empleni el formulari de sol·licitud.

 6. SISENA: LÍMIT DE RESPONSABILITAT

  La UCEP no serà responsable de l’ús que el titular faci de la Targeta UCEP Comerç o en el seu cas el portador de la Targeta Regal de Torredembarra, com tampoc ho serà dels possibles danys i perjudicis derivats de l’ús que en puguin fer el titular i/o el portador, excepte aquelles conseqüències que siguin producte directe d’una actuació negligent o dolosa de l’operativa de la Targeta UCEP Comerç o de la Targeta Regal UCEP comerç, com podria ser a tall d’exemple, la no computació informàtica correcta dels euros virtuals. En aquest cas, la responsabilitat de la UCEP es limitarà al valor econòmic dels euros virtuals que el titular tingui acumulats en el moment de la incidència, dany o perjudici.

  En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent. En tots aquests casos, la responsabilitat de la UCEP es limita a esmenar l'error quan el titular de la Targeta UCEP Comerç acrediti de manera fefaent que el comerç ha reconegut i esmenat l’anomalia.

  La UCEP en cap cas serà responsable de les transaccions comercials ni de l’assignació dels euros virtuals que es produeixin entre els comerços adherits i els titulars de la Targeta UCEP comerç o en el seu cas, el portador de la Targeta UCEP comerç

  La UCEP es reserva el dret a retirar, cancel·lar i/o exigir les responsabilitats pertinents al client que faci l’ús indegut o fraudulent de la Targeta UCEP Comerç o que incompleixi aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

 7. SETENA: ALTRES DISPOSICIONS

  Les presents bases podran ser consultades a www.torrecomerc.cat. La UCEP podrà modificar les condicions generals d’ús i funcionament de la Targeta UCEP Comerç o de la Targeta Regal UCEP comerç. Aquests canvis es notificaran a través de la pàgina web o els canals que la UCEP determini amb previ avís d’un (1) mes, data a partir de la qual seran efectius i no generaran cap tipus de responsabilitat per la UCEP. La continuïtat en l’ús de les targetes implicarà l’acceptació de les modificacions realitzades.

 8. VUITENA: PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  "UCEP", "Targeta UCEP Comerç" i "Targeta Regal UCEP comerç" són una marca registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús d'aquest o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat per tercers sense prèvia autorització per escrit a la UCEP.

  La web www.torrecomerc.cat és un domini registrat per la UCEP de Torredembarra. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de la UCEP de manera que pugui causar confusió entre els nostres usuaris o descrèdit a la UCEP de Torredembarra .

  La totalitat dels serveis, descripció, característiques, text, imatges, marques, logotips, programari de funcionament "Targeta UCEP Comerç" i "Targeta Regal UCEP comerç", la combinació de colors, així com l'estructura, presentació o format de les targetes i documentació complementària es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. En cap cas l’ús de les "Targeta UCEP Comerç" i "Targeta Regal UCEP comerç" i el dret a gaudir dels serveis oferts, tant a consumidors finals com als comerciants adherits, implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

 9. NOVENA: JURISDICCIÓ

  Per la resolució de les controvèrsies que es plantegin en relació amb aquest contracte i l'ús de la targeta, les parts es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.

UCEP Comerç
Carrer Capella, 6 Torredembarra
T. 661 36 30 55